:: ประมวลภาพกิจกรรม::

วันแข่งขัน โครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน้า | 1 | 2 | 3
 

หน้า | 1 | 2 | 3