กรณีที่นักศึกษา ต้องการทราบรหัสสำหรับปริ้นเอกสาร ณ จุดบริการ

แต่ไม่มีบัตรนักศึกษามาแสดง นักศึกษาสามารถเข้าระบบตรวจสอบรหัสปริ้นเอกสาร ได้จาก https://passport.skru.ac.th/chkprint/ เพื่อดูรหัสปริ้นเอกสารได้ด้วยตนเอง

 ให้นักศึกษา ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าดูระบบเกรด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา