> เข้าสู่ระบบ
 > อัตราค่าบริการ การเช่าห้อง
 > คู่มือการใช้งาน

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Computer Center - Songkhla Rajabhat University
สถานที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ติดต่อสอบถาม : ห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 197
Webmaster : นายสมศักดิ์ เหลาะเหม ,E-mail : autol2m@hotmail.com