> เข้าสู่ระบบ
 > อัตราค่าบริการ การเช่าห้อง
 > คู่มือการใช้งาน

อัตราค่าบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • คิดเป็น 1 คนต่อ 1 เครื่อง ๆ ละ 100 บาท/วัน หากใช้ครึ่งวันคิดเป็นจำนวนเต็ม 1 วัน
  • หากผู้เข้าอบรมมีจำนวนน้อยกว่า 25 คน คิดค่าเช่าห้องเป็น 2500 บาท/วัน
  • ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รวมทั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้แล้ว
  • สามารถดูรายละเอียดของห้องได้จากเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ http://cc.skru.ac.th/


    » ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการจองห้องประชุม/ห้องคอมพิวเตอร์ที่นี่ !!!

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Computer Center - Songkhla Rajabhat University
สถานที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ติดต่อสอบถาม : ห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 197
Webmaster : นายสมศักดิ์ เหลาะเหม ,E-mail : autol2m@hotmail.com