• เงื่อนไขการจองใช้ห้อง

  • เปิดให้จองเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 , ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4
  • สามารถจองห้องได้ทุกวัน โดยเปิดให้เลือกจองได้ตั้งแต่เวลา 08:00- 16:00 น. เท่านั้น
  • ต้องจองล่วงหน้าก่อน 1 วันทำการ

  * เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติการจองในเวลา 09.00 น. และ 16.00 น. ของทุกๆ วัน

  * มีปัญหาติดต่อสอบได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2104 คุณอนพัช คุโณดม

 • อัตราค่าบริการ : ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • คิดเป็น 1 คนต่อ 1 เครื่อง ๆ ละ 100 บาท/วัน หากใช้ครึ่งวันคิดเป็นจำนวนเต็ม 1 วัน หากผู้เข้าอบรมมีจำนวนน้อยกว่า 25 คน คิดค่าเช่าห้องเป็น 2500 บาท/วัน ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รวมทั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้แล้ว

 • อัตราค่าบริการ : ค่าเช่าห้องประชุม 1 , 2 ชั้น 4

  • คิดเป็น 1 คนต่อ 1 เครื่อง ๆ ละ 100 บาท/วัน หากใช้ครึ่งวันคิดเป็นจำนวนเต็ม 1 วัน หากผู้เข้าอบรมมีจำนวนน้อยกว่า 25 คน คิดค่าเช่าห้องเป็น 2500 บาท/วัน ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รวมทั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้แล้ว


กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ


หมายเหตุ : ให้ใช้ UserName และ Password ที่เข้าดูระบบเงินเดือน