ข่าวการฝึกอบรมทั้งหมด    38   เรื่อง   
ลำดับ
ชื่อเรื่อง / หัวเรื่อง
วันเดือนปี
1  
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-Learning ด้วย Joomla อบรมวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554..ด่วน.รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน
28-07-2011 
2  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICTภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2554 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น...ลงทะเบียนอบรมไ
04-07-2011 
3  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2554 - 5 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
03-03-2011 
4  
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรผู้สนใจ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla CMS
23-02-2011 
5  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2554 - 17 กุมภาพันธ์ 2554
17-12-2010 
6  
ด่วน !! สำหรับบุคคลภายใน มรภ.สงขลา ที่ได้ชำระเงินมัดจำหลักสูตรอบรมของโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2553ไว้แล้วนั้น ให้ติดต่อขอรับเงินมัดจำคืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ในวัน/เวลาราชการเท่านั้น
02-09-2010 
7  
ขอชี้แจงการงดฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ(หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
31-08-2010 
8  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
20-07-2010 
9  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่16 ส.ค.-28ก.ย.53
20-07-2010 
10  
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนเสมือน)” วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2553
01-07-2010 
11  
ด่วน!!ให้ผู้เข้าอบรมที่ได้อบรมจบหลักสูตรไปแล้วนั้น ให้ติดต่อขอรับวุฒิบัตรได้ที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรอบรม วันที่ 24 เมษายน 2553 – 6 มิถุนายน 2553 (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.)
08-06-2010 
12  
ด่วน !! สำหรับบุคคลภายใน มรภ.สงขลาที่ได้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา 2553 ที่ได้ชำระเงินมัดจำหลักสูตรอบรมไว้แล้วนั้น ให้ติดต่อขอรับเงินมัดจำคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในวัน/เวลาราชการเท่านั้น
08-06-2010 
13  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ระยะเวลาอบรมเริ่มตั้งแต่ 24 เมษายน 2553 – 6 มิถุนายน 2553
23-04-2010 
14  
ด่วน !! สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์บุคคลภายใน มรภ.สงขลาที่ได้อบรมจบหลักสูตรและได้ชำระเงินมัดจำค่าอบรมไว้ ให้ติดต่อขอรับเงินมัดจำคืนภายในวันที่ 5 มีนาคม 2553
16-02-2010 
15  
ด่วน!!ให้ผู้เข้าอบรมที่ได้อบรมจบหลักสูตรไปแล้วนั้น ให้ติดต่อขอรับวุฒิบัตรได้ที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรอบรมตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2553 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.)
22-01-2010 
16  
dfds
14-01-2010 
17  
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ นอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
18-12-2009 
18  
** 5 อันดับ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้เข้าอบรมมากที่สุด ภาคเรียนที่1 ปี 2552 **
22-09-2009 
19  
ประกาศ!! ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการสอบวัดความรู้ หลักสูตร Macromedia Flash
09-09-2009 
20  
ด่วน!! ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายด้วย FreeBSD เป็นวันที่15 -18 กันยายน 2552
01-09-2009 
  ย้อนกลับ [ 1 ] 2 ถัดไป