คุณเข้าระบบในชื่อ 
UserName : 
PassWord : 
...
...
...
 
 
 
 
โครงการอบรมภายใน ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (E-MOU SYSTEM)

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ที่นั่ง วันที่อบรม/เวลา
1 32/30 15 มิ.ย. 58
08:30 - 10:30 น.
2 28/30 15 มิ.ย. 58
13:30 - 15:30 น.
3 30/30 16 มิ.ย. 58
08:30 - 10:30 น.
4 30/30 16 มิ.ย. 58
13:30 - 15:30 น.

* หมายเหตุ : รับผู้เข้าอบรมกลุ่มละไม่เกิน 30 ท่าน
 


ติดต่อสอบถามคุณเพ็ญประภา (ไก่) ห้องสำนักงานชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน 197 IPphone: 3111

ประกาศจาก...หน่วยฝึกอบรม
สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรมที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมในวันดังกล่าวได้
กรุณาโทรแจ้งก่อนถึงวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน

 

 
 
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 197 Msn : boonthung@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000