UserName :  
Password :
 
  แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

แสดงรายละเอียด = แสดงรายละเอียด = รอการตอบรับ = กำลังดำเนินการ = ซ่อมเสร็จเรียบร้อย = ซ่อมไม่ได้
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 1
 นายธนา เหมสลาหมาด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :: ห้องสำนักงาน
 21-03-2562 15:27:18
 Network
 สันญานอินเตอร์เน็ต ศูนย์พลังงานทดแทน มีปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้...
  รอการตอบรับ
 แสดงรายละเอียด
 2
 นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 29-06-2558 13:28:11
 คอมพิวเตอร์
 เครืองคอมมีไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขปัญหาเรียบร้อย
 แสดงรายละเอียด
 3
 อ.รัศมิ์ดาว สุขมาตย์   คณะครุศาสตร์ :: โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 09-06-2558 09:10:58
 อื่น ๆ
 เครื่องprinter (Laser OKI B410d)ไม่ทำงาน สถานที่ อาคารอนุบาลร.ร.สาธิตฯ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ถ้าเครื่อง Printer ยัังไม่สามารถใช้งานได้รบกวน โทร 197
 แสดงรายละเอียด
 4
 นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 25-03-2558 14:26:34
 อื่น ๆ
 เข้าระบบสารบรรณ กับ งานพัสดุไม่ได้ค่ะ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เครื่องติดไวรัส ทำให้ internet exploror รวน แก้ไขให้เข้าใช้งานกับ google chrome
 แสดงรายละเอียด
 5
 อ.รัศมิ์ดาว สุขมาตย์   คณะครุศาสตร์ :: โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 11-11-2557 10:58:34
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัสและprinterไม่ทำงาน (ห้องศูนย์สื่อฯอาคารอนุบาล โรงเรียนสาธิตฯ)...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 แสดงรายละเอียด
 6
 นางดวงใจ ขุนแผ้ว   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนโยบายและแผน
 29-10-2557 11:31:03
 คอมพิวเตอร์
 โปรแกรม MS Office 2010 เปิดไม่ได้ แล้ว MS Office 2007 เปิดช้ามาก...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เนื่องจากระบบปฏิบัติการรวนจึงจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบปฏิบัติการให้ใหม่
 แสดงรายละเอียด
 7
 นางสาวยินดี  อ่อนศรีแก้ว   คณะวิทยาการจัดการ :: ห้องสำนักงาน
 17-10-2557 08:29:37
 คอมพิวเตอร์
 ช่วยติดตั้งwindowsใหม่...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้ง windows 7 พร้อมโปรแกรม ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 8
 นางสาวสิราภรณ์ มูเก็ม   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนโยบายและแผน
 10-10-2557 11:20:46
 คอมพิวเตอร์
 หน้าจอคอมพิวเคอร์เป้นเส้นๆๆ และวิ่งขึ้น วิ่งลงเป็นบางช่วง จำนวน 2 เครื่อง...
  ซ่อมไม่ได้
ปัญหาที่แจ้งมานั่น อาการยังแสดงออกมาแค่แป๊บเดียวแล้วหาย ทำให้ไม่สามารถวิเคราห์สาเหตุได้ ถ้าอาการดังกล่าวเป็นบ่อยขึ้นค่อยค่อยแจ้งปัญหามาใหม่
 แสดงรายละเอียด
 9
 นายธวัชชัย รุ่งสว่าง   สถานีวิทยุ
 17-01-2557 10:16:52
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องค้างบ่อยน่าจะเกิดจากไวรัส และขอลงโปรแกรม SAM ใหม่ด้วย...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เนื่องจากจำนวนเพลงในโปรแกรม sam มีจำนวนมาก ทำให้เวลาเปิดโปรแกรมใช้เวลาโหลดเพลงนานไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากไวรัส ถอนโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรมให้ใหม่ แล้วค่อยเพิ่มเพลงที่ต้องการใหม่
 แสดงรายละเอียด
 10
 นายนิมิง นิเลาะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ห้องสำนักงาน
 02-01-2557 16:11:41
 อื่น ๆ
 โทรศัพท์ Voice IP ทั้ง 2 เครื่อง แสดงสถานะไฟกระพริบสีส้มตลอดเวลา ได้ทำการเช็คปัญหาโดยการสับเปลี่ยนสา...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 11
 นายอาคม หนูประพันธ์   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายยานพาหนะ
 19-11-2556 13:46:57
 คอมพิวเตอร์
 เปิดไม่ติด...
  ซ่อมไม่ได้
ตรวจเช็คสาเหตุเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพบว่า เมนบอร์ดเสียต้องซื้อเมนบอร์ดใหมีมาเปลี่ยน
 แสดงรายละเอียด
 12
 นายนิมิง นิเลาะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ห้องสำนักงาน
 22-09-2556 08:47:54
 อื่น ๆ
 โทรศัพท์ Voice IP ทั้ง 2 เครื่อง แสดงสถานะไฟสีส้มตลอดเวลา ได้ทำการเช็คปัญหาโดยการสับเปลี่ยนสายแลนและ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 13
 นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 10-09-2556 08:34:29
 อื่น ๆ
 เข้าระบบ MIS SKRU BackOffice ไม่ได้ค่ะด...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 14
 นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 04-09-2556 10:00:19
 คอมพิวเตอร์
 ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 เครื่องในแถวที่ 2 เครื่องที่ 2 นับจากริมหน้าต่าง เปิดไม่ติ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 15
 นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 03-09-2556 16:27:29
 คอมพิวเตอร์
 ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 ขณะสอนมีนศ.บอกว่าเครื่องต่อไปนี้เปิดไม่ได้ C6-03 C5-26 C5-25 C6-...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เนื่องจากนักศึกษาขโมยสาย Lan จึงไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานระบบได้ นำสาย Lan ใหม่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 16
 นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ   ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 30-07-2556 20:11:10
 คอมพิวเตอร์
 หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ติด สงสัยว่าจะติดไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น
 แสดงรายละเอียด
 17
 นางสาวณิศรา ปรีชนนท์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร :: โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 12-06-2556 16:15:22
 คอมพิวเตอร์
 reboot & select Proper Boot device...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ไปที่โปแกรมแล้วไม่เจอ ให้แจ้งมาอีกทีทางเบอร์ ip phone 3102 หรือ มือถือ 0866977119
 แสดงรายละเอียด
 18
 นายธวัชชัย รุ่งสว่าง   สถานีวิทยุ
 05-06-2556 14:46:56
 Network
 เข้าระบบ MIS ไม่ได้ครับ หน้าจอมันฟ้องว่า MIS มีปัญหา คล้ายๆกับว่าติดไวรัวหรือสแกนไวรัสตรวจเจออะไรบาง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ใช้ได้ปกติแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 19
 นายธวัชชัย รุ่งสว่าง   สถานีวิทยุ
 28-01-2556 13:14:27
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องอืดๆ ช้ากว่าเดิม (ปกติไม่ช้าครับ) -ขอล้างเครื่องลงวินโดใหม่ 2007 -ลงโปรแกรม เวกัส ขอบคุ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่พร้อมโปรแกรม
 แสดงรายละเอียด
 20
 นางสาวกิตติยา พร้อมมูล   ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 18-12-2555 10:04:33
 คอมพิวเตอร์
 ติดไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
 แสดงรายละเอียด
 21
 นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายอาคารสถานที่
 06-12-2555 13:49:28
 คอมพิวเตอร์
 เช็คเครื่องและติดตั้ง printer...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น
 แสดงรายละเอียด
 22
 นางสาวสุธาสินี  ขุนเพ็ชร   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนิติกร
 26-11-2555 13:51:21
 Network
 ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ wireless ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
access point ค้างแก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 23
 นางสาวชิดา  บุญช่วย   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 26-11-2555 13:53:30
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการให้มาติดตั้ง office 2007...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 24
 นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง   บัณฑิตวิทยาลัย
 19-11-2555 14:17:19
 Network
 ใช้งาน internet ไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ไอพีมีการชนกัน แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 25
 นางภัชลี  สุดเอื้อม   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายพัสดุ
 19-11-2555 14:18:57
 คอมพิวเตอร์
 จำรหัสเข้าเครื่องไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เคลียร์รหัสผ่านให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 26
 นางสาวธนิตา เจริญสุข   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 14-11-2555 13:42:11
 Network
 เครื่องใช้ internet ไม่ได้ทำให้เครื่องอื่นไม่สามารถพริ้นงานได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้ใช้งานได้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 27
 อ.สุเพ็ญ  ด้วงทอง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร :: โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 09-11-2555 14:07:34
 อื่น ๆ
 พริ้นงานแล้วกระดาษติด...
  ซ่อมไม่ได้
ระบบดูดกระดาษมีปัญหาต้องส่งร้านซ่อม
 แสดงรายละเอียด
 28
 นางสาวอารุณี คงสุขแก้ว   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 08-11-2555 15:17:14
 คอมพิวเตอร์
 พริ้นไม่ออก...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 29
 นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 08-11-2555 15:20:04
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องไม่ติด...
  ซ่อมไม่ได้
เมนบอร์ดเสีย
 แสดงรายละเอียด
 30
 นางสาวธนิตา เจริญสุข   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 06-11-2555 10:16:33
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องไม่ติด...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
อุปกรณ์ภายในหลวม
 แสดงรายละเอียด
 31
 นายสมพร นวนนุ่น   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 06-11-2555 10:18:20
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการเพิ่มพริ้นเตอร์...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เพิ่ม printer เรียบร้อย
 แสดงรายละเอียด
 32
 นางสาวกรกนก คงฐาวร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :: ห้องสำนักงาน
 06-11-2555 14:23:13
 คอมพิวเตอร์
 บูตเครื่องแล้วค้าง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 33
 นายพิชยดนย์ ชายมะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ห้องสำนักงาน
 03-10-2555 09:46:18
 อื่น ๆ
 ให้ดูเครื่องปรินท์เตอร์ ห้องโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปรินท์ไม่ได้คับ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ตอนนี้ได้หรือยัง ได้ไม่ได้ยังไงโทรแจ้ง 3102 อีกทีครับ (ip phone)
 แสดงรายละเอียด
 34
 นางสาวจุฑามณี ภูมิทักษิณากุล   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนิติกร
 02-05-2555 09:53:54
 คอมพิวเตอร์
 ลง MS Office 2003 ภาษาไทย ให้หน่อยค่ะ (หน่วยตรวจสอบภายใน)...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 35
 นางสาววริษฐา พาหุรัตน์   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 19-03-2555 12:57:04
 คอมพิวเตอร์
 โน๊ตบุ๊คมีไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 36
 นายธวัชชัย รุ่สว่าง   สถานีวิทยุ
 18-01-2555 14:03:19
 คอมพิวเตอร์
 เล่นเครื่องเล่นไม่ได้ เสียงไม่ออก อินเตอร์เนตรไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ซาวการ์ด มีปัญหาติดตั้งใหม่ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 37
 นายธนภัทร เจิมขวัญ   สถาบันวิจัยและพัฒนา
 11-01-2555 11:31:43
 อื่น ๆ
 เครื่องพริ้นตอร์มีปัญหา ที่ขอบกระดาษด้านขวาไม่สามารถแสดงหมึกพิมพ์ได้...
  ซ่อมไม่ได้
มีปัญหาที่ตัวพริ้นเตอร์ ต้องส่งซ่อมศูนย์บริการ
 แสดงรายละเอียด
 38
 นางสาวกัลยากร ฉ่ำชะนะสิริ   โครงการวิจัยลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา
 13-12-2554 11:21:30
 คอมพิวเตอร์
 เมื่อเปิดคอมหน้าจอไม่แสดงผล และไฟตรงหน้าจอไม่ติด...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้เป็นปกติแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 39
 นายวิสิฐ เหมสนิท   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนิติกร
 06-12-2554 08:49:21
 คอมพิวเตอร์
 เข้าโปรแกรมไม่ได้ เนื่องจากหน้าจอค้าง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้เป็นปกติแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 40
 นางสาววริษฐา พาหุรัตน์   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 24-11-2554 10:11:42
 คอมพิวเตอร์
 ไม่สามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องprinter ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 41
 อ.ฐิติมาพร หนูเนียม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
 09-06-2554 09:06:34
 คอมพิวเตอร์
 บูทเครื่องไม่ขึ้น เสียงพัดลมดัง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น
 แสดงรายละเอียด
 42
 นายพรชัย พุทธรักษ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
 22-02-2554 10:04:45
 คอมพิวเตอร์
 โดนไวรัสซ่อนไฟล์จาก ทัมไดร์ฟ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 43
 อ.พรชัย พุทธรักษ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
 04-02-2554 11:55:26
 คอมพิวเตอร์
 โปรแกรมสแกนไวรัส ไม่อับเดต...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เนื่องจาก server nod ของมหาลัยมีปัญหาทำให้ไม่สามารถอัพเดท ได้ ขณะนี้กำลังแก้ไขอยู่ จะสามารถอัพเดทได้ภายในไม่ช้านี้
 แสดงรายละเอียด
 44
 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง   บัณฑิตวิทยาลัย
 22-09-2553 10:43:03
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 45
 นางพิชญาภา สังข์ทอง   บัณฑิตวิทยาลัย
 17-09-2553 08:03:43
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด.......
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 46
 นางพิชญาภา สังข์ทอง   บัณฑิตวิทยาลัย
 08-09-2553 09:21:01
 Network
 สัญญาณ Wireless ใช้การไม่ได้จึงไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต หรือสั่งพริ้นเตอร์แชร์ร่วมกันได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 47
 นางสาวมัทนา ฉัตรจินดา   สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 24-05-2553 16:25:47
 คอมพิวเตอร์
 อยากให้มาช่วยติดตั้งพริ้นเตอร์...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 48
 นางชนัญเนศภ์ ปาลรัตน์   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
 20-05-2553 09:59:13
 คอมพิวเตอร์
 ใช้งาน scanner ไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 49
 นางสาวลีลาวดี เครือเนตร   สถานีวิทยุ
 20-05-2553 14:04:49
 คอมพิวเตอร์
 บูตเครื่องเข้าวินโดว์ไม่ได้ ขึ้น ให้กด R ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 50
 นางสาวจุฑามาศ วิหะรัญ   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเงิน
 17-05-2553 16:25:16
 คอมพิวเตอร์
 ติดไวรัส เมื่อเสียบ flash drive ข้อมูลจะหายทันที...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสออกให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 51
 นายเอกชัย เป่าอุบลย์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร :: ห้องสำนักงาน
 12-05-2553 11:08:10
 คอมพิวเตอร์
 ไม่สามารถบูตเครื่องเข้าระบบได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ไฟล์ในการบูตระบบหาย copy ใส่กลับที่เดิม แก้ไข ไฟล์ boot.ini ให้ตรงกับ partition บูตระบบ
 แสดงรายละเอียด
 52
 นางสาวมัทนา ฉัตรจินดา   สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 03-05-2553 09:50:34
 คอมพิวเตอร์
 เปิดแล้วมีเสียง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 53
 นางสาวสุธาสินี  ขุนเพ็ชร   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเงิน
 03-05-2553 10:01:17
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องเปิดไม่ติด...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
power supply (อุปกรณ์ในการจ่ายไฟ) เสีย ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
 แสดงรายละเอียด
 54
 นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ   ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 07-01-2553 09:30:29
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องไม่ติด...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
การ์ดแสดงผลไม่แน่น
 แสดงรายละเอียด
 55
 นางสาวอังสนา  แซ่ฮอ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ห้องสำนักงาน
 14-12-2552 11:15:04
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องแล้วดับ...
  ซ่อมไม่ได้
ขาพัดลม CPU หัก ทำให้ซิงค์ไม่สนิทกับ CPU ต้องเปลี่ยนพัดลม CPU
 แสดงรายละเอียด
 56
 นางสาววนิชา บุญสร้าง   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเงิน
 11-12-2552 10:34:27
 คอมพิวเตอร์
 พริ้นงานไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 57
 นางสาวภัชราภรณ์  อินทรปพงศ์   ห้องพยาบาล
 11-12-2552 17:37:42
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องไม่ติด...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
อุปกรณ์ภายในเสียบไม่แน่น
 แสดงรายละเอียด
 58
 นางสาวลีลาวดี เครือเนตร   สถานีวิทยุ
 11-12-2552 17:39:21
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการให้ช่วยไปติดตั้งโปรแกรม...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 59
 นางสาวมัทนา ฉัตรจินดา   สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 04-12-2552 14:55:34
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องเข้าวินโดว์ไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
os มีปัญหา แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 60
 นางสาวลีลาวดี เครือเนตร   สถานีวิทยุ
 02-12-2552 10:55:13
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 61
 นางสาวลีลาวดี เครือเนตร   สถานีวิทยุ
 24-11-2552 15:15:58
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องเข้า windows ไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้ง os ให้ใหม่
 แสดงรายละเอียด
 62
 นางดวงใจ ขุนแผ้ว   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนโยบายและแผน
 12-11-2552 10:54:51
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องไม่ติด มีเสียงดัง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
อุปกรณ์ภายในหลวม
 แสดงรายละเอียด
 63
 นางสาวพรฤดี ศรีรุจี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนโยบายและแผน
 11-11-2552 15:43:13
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัส ไม่โชว์ icon ที่ desktop ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 64
 นางสาวกัญญาพัชร เซ่งเอียง   สถานีวิทยุ
 10-11-2552 14:02:06
 คอมพิวเตอร์
 เปิดเครื่องเข้า windows ไม่ได้ขึ้น c windows system32 config system...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 65
 นางสาวสุรีย์พร วีระแก้ว   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายอาคารสถานที่
 09-11-2552 16:48:51
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัส มี auto run ขึ้น...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 66
 นางสาวปฐมา แก้วงาม   โครงการ รปศ.
 05-11-2552 13:47:39
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัส เปิดเคริ่องไม่สามารถเข้า password...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 67
 นางสาวกัญญาพัชร เซ่งเอียง   สถานีวิทยุ
 04-11-2552 10:32:44
 คอมพิวเตอร์
 ติดตั้ง msn ไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
windows Installer มีปัญหาโหลดมาติดตั้งใหม่ สามารถติดตั้ง msn ได้
 แสดงรายละเอียด
 68
 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรี   กองพัฒนานักศึกษา
 03-11-2552 13:21:00
 Network
 เล่น internet exproler และ เข้า msn ไม่ได้ และเครื่องอืด...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เครื่องมีไวรัสทำให้ msn เข้าแล้วหลุดได้ลบให้แล้ว และเครื่องช้าเพราะโปรแกรมเยอะ ถอนโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก
 แสดงรายละเอียด
 69
 นางสาวสโรชา บริสุทธ์   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายนโยบายและแผน
 28-10-2552 09:39:34
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการให้ติดตั้ง os ใหม่...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 70
 นายปวริศา ทองรักษ์   คณะครุศาสตร์ :: โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
 28-10-2552 15:35:08
 คอมพิวเตอร์
 ติดตั้ง os ให้ใหม่จำนวนสองเครื่อง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 71
 นายสมชาย สัมปชาโน   สถาบันวิจัยและพัฒนา
 28-10-2552 15:38:10
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการให้ติดตั้ง os ให้ใหม่...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 72
 นายวิรัตน์ บุญเลิศ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์
 26-10-2552 09:45:16
 คอมพิวเตอร์
 เครื่อบู๊ต ค้างหน้าจอดำ เห็นแต่เมาส์...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 73
 นางสาววนิชา บุญสร้าง   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเงิน
 26-10-2552 10:24:20
 คอมพิวเตอร์
 พริ้นเตอร์ไม่ทำงาน...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 74
 นางสาวจุฑามาศ วิหะรัญ   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเงิน
 25-10-2552 12:41:50
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องทำงานช้าและต้องการติดตั้งพริ้นเตอร์...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสและติดตั้งพริ้นเตอร์ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 75
 นางสาวเมวดี ช่วยจวน   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
 20-10-2552 14:43:22
 คอมพิวเตอร์
 ติดไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 76
 นางสาวเมวดี ช่วยจวน   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
 19-10-2552 11:13:46
 คอมพิวเตอร์
 บูตเครื่องเข้าวินโดว์แต่จอมืด เหลือแต่เม้า...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 77
 อ.สุรชัย ฉายศิริพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
 15-10-2552 15:39:44
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัส บูตเข้าวินโดว์ไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 78
 นายสุรเชษฐ์ ขวัญศรี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 14-10-2552 10:56:17
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องมาใหม่ต้องการติดตั้งพริ้นเตอร์และใช้ internet...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 79
 นางสาววนิชา บุญสร้าง   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเงิน
 14-10-2552 10:57:14
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการให้ช่วยติดตั้งโปรแกรมประกันสังคมและติดตั้งพริ้นเตอร์...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 80
 นายชัยสิทธิ์ บุญรังสี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายอาคารสถานที่
 14-10-2552 10:58:30
 Network
 ต้องการสาย Lan 7 เมตร 1 เส้น...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เข้าสายให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 81
 นายชัยสิทธิ์ บุญรังสี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายอาคารสถานที่
 14-10-2552 15:12:37
 คอมพิวเตอร์
 antivirus update ไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้ใหม่แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 82
 นางสาววรธนา เจริญสกุลวงศ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ห้องสำนักงาน
 09-10-2552 12:39:48
 คอมพิวเตอร์
 แสดงหน้าต่าง OptionMenu (Not Responding) ตลอดเวลา ที่เดสทอป...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เครื่องติดโปรแกรม Reback ลบโปรแกรมไม่ได้ ติดตั้งวินโดวส์ใหม่ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 83
 นางสาววรรณญา สาทหล๊ะ   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
 08-10-2552 11:11:44
 คอมพิวเตอร์
 ติดตั้งเครื่องพริ้นไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 84
 นางสาวลีลาวดี เครือเนตร   สถานีวิทยุ
 08-10-2552 11:13:48
 คอมพิวเตอร์
 บูตเครื่องเข้าวินโดว์ไม่ได้ ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 85
 นางสาวชนัญชิดา บุญช่วย   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 08-10-2552 11:14:52
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 86
 นางสาวชนัญชิดา บุญช่วย   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 06-10-2552 14:53:17
 คอมพิวเตอร์
 พริ้นงานไม่ได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 87
 นางวรรณกานต์ เลื่อนเกื้อ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ห้องสำนักงาน
 05-10-2552 09:20:18
 คอมพิวเตอร์
 มีเสียงดังที่เคส...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เป็นเสียงมาจากพัดลม CPU จะหมุนเร็วช้าตามความร้อนของ CPU เมื่อใช้ไปซักพักก็จะเงียบลงเอง
 แสดงรายละเอียด
 88
 นางสาวอังสนา แซ่ฮอ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: ห้องสำนักงาน
 30-09-2552 13:06:03
 คอมพิวเตอร์
 สแกนไวรัส(ฮาร์ดดิส)...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
scan ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 89
 นางสาวอารุณี คงสุขแก้ว   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 25-09-2552 09:52:20
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องมี ie 7 อยากได้ ie6...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 90
 นางอภิรดี วีระเดชสุนทรชัย   โครงการวิจัยลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา
 25-09-2552 10:26:21
 คอมพิวเตอร์
 ซื้อ mouse มาใหม่ไม่สามารถใช้งานได้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
mouse ยังไม่ได้ติดตั้ง driver ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 91
 อ.นิศรา ปรีชานนท์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร :: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 25-09-2552 15:46:18
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องติดไวรัส มีข้อความแปลกๆขึ้น...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ลบไวรัสให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 92
 นายชัยสิทธิ์ บุญรังสี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายอาคารสถานที่
 24-09-2552 09:21:34
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการให้ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการใหม่...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 93
 นายสมชาย สัมปชาโน   สถาบันวิจัยและพัฒนา
 23-09-2552 16:35:20
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องช้าต้องการให้ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการใหม่...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 94
 นายสิทธิชัย ศรีวงษา   โครงการวิจัยลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา
 22-09-2552 11:14:58
 คอมพิวเตอร์
 ซื้อ power supply มาใหม่ต้องการให้เปลี่ยนให้...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
เปลี่ยนให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 95
 อ.เสรี หนูหลง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 22-09-2552 15:39:09
 คอมพิวเตอร์
 ไม่สามารถเปิด drive ใน harddisk ได้ ขึ้นให้ format ...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ฮาร์ดดิสก์ มีปัญหาตรง partition table ใช้โปรแกรมแก้ให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 96
 อ.กันตภณ มะหาหมัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 17-09-2552 09:28:02
 คอมพิวเตอร์
 บูธไม่ได้ 2 เครื่อง ไม่อ่านซีดี 1 เครื่อง...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แก้ไขให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 97
 นายสุรเชษฐ์ ขวัญศรี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 17-09-2552 09:43:04
 คอมพิวเตอร์
 อยากให้เอาเครื่องไปติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows ใหม่...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ติดตั้งให้แล้ว
 แสดงรายละเอียด
 98
 นางสาวกมลวรรณ นิลจู   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายเลขานุการสำนักงานอธิการบดี
 17-09-2552 09:44:17
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องเปิดไม่ติด...
  ซ่อมไม่ได้
เมนบอร์ดเสีย
 แสดงรายละเอียด
 99
 นายชัยสิทธิ์ บุญรังสี   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายอาคารสถานที่
 16-09-2552 17:32:55
 คอมพิวเตอร์
 ต้องการให้ใส่แรมโน้ตบุค...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
ใส่ให้เรียบร้อยแล้ว
 แสดงรายละเอียด
 100
 นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง   สำนักงานอธิการบดี :: ฝ่ายการเงิน
 15-09-2552 13:17:18
 คอมพิวเตอร์
 เครื่องมีเพียง 1ไดร์ คือ ไดร์ C ต้องการ ให้เพิ่มเป็น 2 ไดร์ ( 2 เครื่อง )...
  ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
แบ่งพาทิชั่น เพิ่มให้แล้วจากพื้นที่ว่างในไดร์ C
 แสดงรายละเอียด

  ย้อนกลับ [ 1 ] 2 3 4 ถัดไป
 
::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ :::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Computer Center - Songkhla Rajabhat University
สถานที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ติดต่อสอบถาม : ห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 197
Webmaster : นายสมศักดิ์ เหลาะเหม ,E-mail : autol2m@hotmail.com