• เงื่อนไขการจองใช้ห้อง

    • เปิดให้จองเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 , ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4
    • สามารถจองห้องได้ทุกวัน (ยกเว้น วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่มหาวิทยาลัยปิดทำการ วันปิดภาคเรียน ) โดยเปิดให้เลือกจองได้ตั้งแต่เวลา 08:00- 16:00 น. เท่านั้น
    • ต้องจองล่วงหน้าก่อน 5 วันทำการ

    * เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติการจองในเวลา 09.00 น. และ 16.00 น. ของทุกๆ วัน

    * มีปัญหาติดต่อสอบได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1991 คุณอนพัช คุโณดม


กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ


หมายเหตุ : ให้ใช้ UserName และ Password ที่เข้าดูระบบเงินเดือน