คุณเข้าระบบในชื่อ 
UserName : 
PassWord : 
...
...
...
 
 
 
 
วิทยากร

ชื่อ-สกุล E-mail เบอร์ติดต่อ
boonthung@hotmail.com 086-9607606
g4312001@hotmail.com -
auto_l2m@hotmail.com 080-1388371
samansak_b@yahoo.com 086-2884166
checken23@hotmail.com 085-5867355
arun_dll@mail.skru.ac.th 083-5373052
leevivat_053@hotmail.com -
saha0918@hotmail.com 0891815404
sarayut.kun@hotmail.com -
forget_me034@windowslive.com 0855867353
yuttana494279023@hotmail.com 087-6306399
chicken020@gmail.com 0855867355
aumnat.to@skru.ac.th 074336933-181
 
 
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 197 Msn : boonthung@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000