คุณเข้าระบบในชื่อ 
UserName : 
PassWord : 
...
...
...
 
 
 
 
:: อบรมคอมพิวเตอร์ ::

 

:: อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ::
เพื่อเป็นการให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดสำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดหลักสูตรอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
 
 
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 197 Msn : boonthung@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000