คุณเข้าระบบในชื่อ 
UserName : 
PassWord : 
...
...
...
 
 
 
 
สมัครสมาชิก สำหรับ นักเรียน / นักศึกษา ทั่วไป และบุคคลทั่วไป

* สถานะปัจจุบัน :  กรุณาเลือกสถานะปัจจุบัน  
* คำนำหน้าชื่อ :  กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ
* ชื่อ :  กรุณาระบุ ชื่อ
* นามสกุล :  กรุณาระบุ นามสกุล
* วันเกิด :   กรุณาระบุ วัน-เดือน-ปีเกิด
* ที่อยู่ : 
* เบอร์โทร :  กรุณาระบุ เบอร์โทร
* E-mai :  กรุณาระบุ E-mail Address
ข้อมูลการเรียน/ทำงาน

ตำแหน่ง :   
สาขาวิชา/แผนก :   
สถานศึกษา/ทำงาน :   
ข้อมูลระบบ Login    

* Username : 
* Password :  กรุณาระบุ Password
   
 
 หมายเหตุ** ข้อมูลประวัติของผู้เข้าอบรมทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะปิดเป็นความลับเมื่อมีข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะแจ้งไปยัง e-mail ที่ท่านได้ระบุไว้
 
 
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 197 Msn : boonthung@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000